Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

WESCO International: Nødvendig marginvekst

Anonim

Industriselskap WESCO International, Inc

(NYSE: KV)

hadde et interessant år i 2017. Første halvår ble preget av middelmådig salgsvekst og marginkonjunktur, og andre halvdel så sterk salgsvolum og marginkonjunktur.

Selvfølgelig er det ikke meningen å være slik. Styrke sluttmarkeder fører vanligvis til marginutvidelse, men som med MSC Industrial Direct

(NYSE: MSM)

, margintrykk forblir. Her er hva som skjedde og hvorfor i WESCOs fjerde kvartal.

WESCO International fjerde kvartal inntjening: Rå tallene

Overskrifts tallene fra kvartalet:

  • Nettoomsetningen på 2 milliarder dollar representerte en økning på 11, 3% sammenlignet med veiledning for 5% -8%.
  • Bruttomarginen gikk ned til 19, 2% fra 19, 4% i fjorårets fjerde kvartal.
  • Driftsmarginen på 4, 1% falt fra 4, 6% i samme periode i fjor, men var midt i forrige veiledning for 3, 9% -4, 3%.
  • Driftsresultatet krympet 1% til $ 81, 4 millioner.

Resultatet i fjerde kvartal var på en måte en kopi av WESCOs resultat for tredje kvartal. Akkurat som for tre måneder siden, da salgsveksten på 7, 8% kom betydelig foran veiledningen for 2% -5%, overgikk WESCOs salgsvekst over forventningene. Imidlertid var driftsmarginen på 4, 5% i tredje kvartal bare på den høye enden av veiledningen for 4, 2% -4, 6%, og resultatet i fjerde kvartal var uten tvil verre, særlig i lys av at salget var så langt foran veiledningen. Og en lavsesifret driftsmargin betyr at ethvert problem med margin kan gi stor forskjell til selskapets lønnsomhet.

Hva ledelsen sa om margin

Kommentaren på margin lød en kjent avståelse. Gjennom 2017 hadde selskaper som WESCO og MSC Industrial sagt seg et press på margin som kommer fra en kombinasjon av stigende råvarekostnader og et markedsmiljø der det var vanskelig å presse gjennom prisøkninger.

MSC Industrial har som hovedmål å forsøke å presse gjennom en prisøkning i andre kvartal. WESCOs CEO John Engel sa, "2018 handler om å fortsette veksten og få marginutvidelsen."

Som du kan se nedenfor, har WESCOs og MSC Industrial's marginer rett og slett ikke spratt tilbake som de gjorde i tidligere utvinninger i amerikansk industriproduksjon.

WESCO "fortsatte å gjøre fremgang i forbifarten langs inflasjonen, da vi igjen registrerte gunstige priser på ca 2% i fjerde kvartal, " sier CFO Dave Schulz på inntjeningsanropet, men det var ikke nok til å generere driftsmarginutvidelse. Faktisk anerkjente Schulz at WESCO "hadde problemer" med å passere kostnadsveksten fra sine leverandører til sine kunder.

Hva WESCO International planlegger

Det er imidlertid noen poeng å vurdere her. For det første er salgsveksten fortsatt sterk og Schulz forventer at salget i første kvartal vil ligge i størrelsesorden 6% -9%. Som du ser nedenfor, vokser WESCOs to største sluttmarkeder - industrielt (37% av 2017 salg) og bygging (33%) - sterk. Gitt optimismen rundt vekstutsikter for USA i 2018, er det rimelig å forvente god vekst fra WESCO.

Faktisk er kundene "mer optimistiske og snakker om mer robuste planer for utgifter i 2018, " ifølge Engel.

For det andre snakket Engel om prisøkninger på 2% -5% i WESCOs planer, og Schulz nevnte "resultatforbedring i andre halvår i forhold til første halvår."

Ser fremover

Alt sagt, håpet er at WESCO kan passere prisøkninger, samtidig som volumveksten opprettholdes. I så fall vil ledelsen nå sin hovedprioritet for å utvide marginen for fullt ut å dra nytte av bedre sluttkursvekst, selv om du kanskje må vente til andre halvdel før du ser det helt i tallene.