Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Northrop Grumman's Profits Stopp 66%, aksjekurs. (Vent, hva?)

Anonim

Forsvarsentreprenør Northrop Grumman

(NYSE: NOC)

rapporterte fjerde kvartal og helårsfortjeneste den 25. januar. Hvordan gjorde det? Den slags avhenger av hvordan du ser på tallene.

På den ene siden rapporterte Northrop kun beskjeden salgsvekst for fjerde kvartal - bare 4% - og en stor nedgang i resultat per aksje, som på bare $ 1, 01 per utvannet andel gikk ned 66% sammenlignet med fjorårets fjerde kvartal. Og likevel, som svar på den store nedgangen i inntjeningen, legger investorene opp Northrop Grumman-aksjen, som stengte forrige uke 5, 5% høyere.

Hvorfor en slik positiv reaksjon på slike negative nyheter?

Dårlige nyheter, gode nyheter

Som det viser seg, var Northrops nyheter ikke så ille som møtte øyet. Det meste av selskapets nedgang i fortjenesten skyldtes det engangssjokk for å inkorporere endringer i amerikansk skattelov i resultatene for fjerde kvartal (spesielt en nedskrivning av utsatt skattefordel).

For året som helhet gjorde Northrop ganske bra. Salgene vokste raskere enn vi så i fjerde kvartal alene - opp 5% til 22, 8 milliarder dollar. Resultatene gikk ned, men bare 6% til $ 11, 47 per utvannet andel. Fri kontantstrøm flatlinjet på 1, 7 milliarder dollar, og forsinket rapportert inntekt enda en gang - men i det minste ikke redusert.

Onkel Sam gir, og onkel Sam tar bort (eller var det omvendt?)

Dessuten, hva IRS tok bort fra fortjeneste i 2017, virker det klart å gi tilbake i 2018 og utover. Ledelsen utstedte ny, etter skatt-reform veiledning for finanspolitikken 2018 som krever salg for å øke ytterligere 5% til 27 milliarder dollar. Videre forutslo Northrop at inntjeningen vil sprette tilbake til mellom $ 15 og $ 15, 25 i 2018 - så mye som en fortjeneste på 33% over 2017 netto. Og fri kontantstrøm kan løpe alt fra $ 2 milliarder til $ 2, 3 milliarder - igjen, omtrent en tredjedel bedre enn i 2017.

Å hjelpe selskapet med å tjene alt dette overskuddet, og generere alt dette penger, vil være en ny og forbedret effektiv skattesats på bare 19, 5%.

Hva er det nye norske for Northrop?

For å sette tallet i kontekst betalte Northrop Grumman 24, 7% av sine inntekter i skatt i 2016. Det tallet hoppet til 33, 9% i 2017 "takk" til skattereformen. Northrop Grumman prosjekter det neste året, men den effektive skattesatsen vil være knapt halvparten av hva den betalte i 2017, og 5 prosentpoeng under det som ble betalt i det mer normale året i 2016.

Forutsatt at dette er det nye norske for Northrop, hvordan skal investorene tenke på Northrop Grumman-aksjen fremover? Vel, antar at 33% hopp i overskudd i 2018 er en engangs-begivenhet forårsaket av det store året-til-året nedgangen i skattebiten. Forutsatt at Northrop kan holde sin nye skattesats mer eller mindre stabil på 19, 5%, og fortsette å øke omsetningen med 5% tempoet vi så i 2017 (og at ledelsen projiserer for 2018), hvilken type inntektsvekst kan vi forvente ?

Vel, 5% eller så på et minimum - men også kanskje på et maksimum. Tross alt er det ikke sannsynlig at fortjenestemarginene vil utvides mye. Northrop Grummans fortjenestemarginer slo en historisk høyde på 13, 4% tidlig i 2017, og har allerede begynt å avta. (Som jeg forutså at de ville.) Ledelsens nye veiledning krever at skattemarginene før skatt blir til ca 12% i 2018 - ned fra 12, 8% i fjor og 13% året før.

Resultatet for investorer

Svakere fortjenestemarginer vil være et drag på Northrops fortjenestevekst framover, og kunne føre til at fortjenesten vokser langsommere enn inntekter, eller til og med nedgang. I mellomtiden, selv om Northrop treffer toppen av sitt styringsområde i 2018, koster Northrop Grumman-lager nå nesten 22 ganger disse forventede inntjeningene.

Ring meg en skeptiker, men jeg tror 22 ganger inntjening er rett og slett for mye til å betale for et selskap som sannsynligvis vil øke inntjeningen ved bare encifrede prosenter over de neste årene. Jeg ville ikke være en kjøper av Northrop Grumman-aksjen til disse prisene.