Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Har Thor Industries "Right-Size" sin Order Backlog?

Anonim

Fritidskøretøy (RV) produsent Thor Industries

(NYSE: THO)

har oppstått en delvis gjenoppretting fra et 65% aksjekursutslipp i 2018, da selskapets aksje har verdsatt seg til rundt 22% år til år. RV-gigantens svømming i 2018 ble utfelt av industriens trender. Etter første halvdel av året fant RV-forhandlere seg med en masse inventar på sine partier, ettersom en kvartalsvekst av etterspørselen etter detaljhandel begynte å forsvinne.

Forhandlere har siden bremset grossistbestillinger da de forsøker å tilpasse sine store varebeholdninger, noe som fører til krympet salgsvolum for kjøretøyprodusenter de siste kvartalene. Hvor raskt har forhandlerstrender reversert?

Nylig delte Thor det i løpet av fjerde kvartal av regnskapsåret 2018 (de tre månedene 31. juli 2018), opplevde forhandlerbeholdningene tosifret vekst i fjor. Dette ble fulgt av encifret vekst i perioden tilsvarende Thors finanspolitiske første kvartal 2019 og en nedgang på nesten 11, 5% i selskapets nylig avsluttede andre finanskvartal.

Vi kan spore den drastiske effekten av forhandlerbeholdningskorreksjon på selskapets regnskap. I første halvdel av Thors finanspolitiske 2019 år (seks måneder avsluttet 31. januar 2019) ble inntektene redusert med 28% til 3 milliarder dollar, noe som førte til at nettoinntektene kunne tomme fra 208, 2 millioner dollar i den sammenlignbare foregående perioden helt ned til en dårlig $ 8, 5 millioner.

Ta en titt på de siste inntjeningsanropene for selskapene vi dekker.

Ordrebalanseringsaksjonen

I Thors siste inntjeningsutgivelser har ledelsen diskutert viktigheten av selskapets egen "rettstørrelse" - spesifikt tilsvarende produksjonsnivåer til midlertidig redusert forhandleres etterspørsel. Dette innebærer å styre mengden ferdigvarebeholdning selskapet holder ved utgangen av hvert kvartal, samt størrelsen på ordrebeholdning.

Nedenfor har jeg oppdatert et diagram jeg opprettet i fjor for å gi et visuelt inntrykk av trenden i selskapets konsoliderte (dvs. motoriserte pluss slepende segmenter)

Vi kan se en klar nedgang siden Q1 2018-toppen. Men når dollarvolumet på ubestillte ordre glir, hvordan vet investorene at dagens etterslagsgrad er riktig størrelse og normalisert? I Thor's tilfelle bør totalrevisjonen totalt, i det minste, utgjøre en anstendig trakt av fremadrettede produksjonsuke, slik at nytt salg kan fortsette å produsere fart og kapasitet.

Som diagrammet viser, da Thor var et mindre selskap i finanspolitikken 2015 og 2016 (før oppkjøp og organisk vekst økte betydelig til topplinjen), svingte årlig etterspørsel, men for det meste svevet rundt 1 milliard dollar. I løpet av denne perioden sendte Thor ut omtrent 4 milliarder dollar i årlig omsetning. Dermed utgjorde tilbakekallingen 25% av årsomsetningen, eller om lag tre måneders produksjon.

Denne dynamikken endret da bransjen opplevde to års tung etterspørsel, mens Thor kjøpte konkurrenter som rival Jayco. Jayco-oppkjøpet alene lagde om lag 550 millioner dollar til Thors etterspørsel i finanspolitikken 2017, og samlet totalen på over 2 milliarder dollar. På topp i første kvartal 2018 utgjorde den ubestillte ordreinngangen omtrent halvparten av produksjonens verdi.

Fra og med dette siste kvartalet er Thors etterspørsel på 1, 45 milliarder dollar igjen på omtrent tre måneders produksjon. Dette synes en passende størrelse og kanskje nær et likevektsnivå som balanserer kapasitet og etterspørsel.

Kapasiteten i seg selv har spilt en rolle i å redusere tilbake bestillinger, sammen med den raske rationaliseringen av forhandler-inventar. Thor har bestilt investeringer på over 250 millioner dollar de siste to årene, hovedsakelig for å forbedre produksjonskapasiteten. Dette har resultert i raskere ledetider (dvs. kortere produksjonssykluser).

Fremover: En fleksibel produksjonsstilling

Da det forverrer denne perioden med forhandler-inventarutbalansering, avslørte Thor i sin siste kvartalsrapport at det trimmer produksjonen på enkelte planter til fire dagers arbeidsplasser. Dette er et annet signal at organisasjonen treffer en likevekt i forhold til tilbakegangen mens man strever for å redusere ferdigvarebeholdning.

Med andre ord, en slankere beholdningsbalanse og slankere ordrebok burde rydde veien for Thor til å øke sin produksjon med fleksibilitet så snart etterspørselsutviklingen reverserer.